POLÍTICA DE PRIVACITAT DE XARXES SOCIALS

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, RGPD, i altra normativa complementària vigent, l'informem que les seves dades seran tractades sota la responsabilitat de PERE CLAPÉS ALEMANY, que informa els Usuaris que s'ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades identificatives del responsable del tractament:

L'Usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit de forma voluntària unir-se a la pàgina oficial creada per la PERE CLAPÉS ALEMANY, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa.

En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil. Així mateix, li vam indicar que està prevista l'elaboració de perfils, per tal de conèixer els productes o serveis que més li puguin encaixar, així com la millor forma de comunicar-los, segons les seves preferències o hàbits mostrats, i que siguin oferts per PERE CLAPÉS ALEMANY.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

PERE CLAPÉS ALEMANY té accés i tracta aquella informació pública de l'Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzats dins de la mateixa Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

Menors

L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit a menors de catorze (14) anys. Si l'usuari és menor de catorze (14) anys, adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular dels pares, tutor, o representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial de PERE CLAPÉS ALEMANY, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors, sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals.

 

Drets

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna, així com podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a PERE CLAPÉS ALEMANY, Camí de la Torre núm. 23, 08415, Bigues i Riells, Barcelona, o bé al correu electrònic admin@cancirera.cat  .

Utilització del perfil

PERE CLAPÉS ALEMANY realitzarà les següents actuacions

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació en el perfil de l'Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de PERE CLAPÉS ALEMANY.
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'Usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L'Usuari, un cop unit a la pàgina oficial de la PERE CLAPÉS ALEMANY, podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d'aquests, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decor, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

PERE CLAPÉS ALEMANY es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'Usuari.

PERE CLAPÉS ALEMANY no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L'Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres Usuaris, pel que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de PERE CLAPÉS ALEMANY però si que seguiran a la xarxa social.


Concursos i promocions

PERE CLAPÉS ALEMANY es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a aquesta, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala, ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

PERE CLAPÉS ALEMANY utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals l'RGPD-LOPDGDD i de la LSSICE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina de la PERE CLAPÉS ALEMANY perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

Una altra informació d'interès: PERE CLAPÉS ALEMANY, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, complementarà i / o modificarà l'actual publicarà. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a aquesta, per tal de mantenir-se actualitzat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

• Twitter: https://twitter.com/privacy

LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_ES

Youtube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

• Google+: https://www.google.com/intl/es_ALL/+/policy/