CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ


1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:


D'una banda, el proveïdor dels productes, PERE CLAPÉS ALEMANY (des d'ara també el prestador), amb domicili social en carrer del Camí de la Torre, 23, 08415 Bigues i Riells, Barcelona, ​​N.I.F. 77103810J, telèfon d'atenció al client 938.658.880, i e-mail: admin@cancirera.cat sent titular del lloc web https://www.cancirera.cat , exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.


I d'una altra, l'Usuari - Client (en endavant l'Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.


AMBDÓS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:


a. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

b. Que és una persona major d'edat i amb capacitat suficient per contractar.

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.


Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.


El prestador posa a disposició d'aquests la direcció de correu electrònic admin@cancirera.cat perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.
Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.


El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, per tal de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes S’han de consultar aquestes condicions generals.


És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.


PERE CLAPÉS ALEMANY no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d'una fallada de còpia de seguretat per part de l'Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits com ara targetes de memòria.


PERE CLAPÉS ALEMANY no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d'una utilització inadequada dels productes a la venda a la web.
La responsabilitat civil de PERE CLAPÉS ALEMANY pels productes subministrats queda limitada a l'import d’aquests, l'usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat al prestador per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits al web www.cancirera.cat, així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés al web, incloses pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir a l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a la web.


PERE CLAPÉS ALEMANY és una empresa especialitzada en la venda d’articles per a mascotes i animals de granja: alimentació, complements i accessoris; a més a més productes per l’hort, el jardí i la piscina.

PERE CLAPÉS ALEMANY ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web.

PERE CLAPÉS ALEMANY posseeix la botiga física a Bigues i Riells 08415 (Barcelona), al carrer del Camí de la Torre núm. 23, per a la venda de productes in situ o per a recollida de comandes.

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:


2.1 Àmbit d'aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.


La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte concret.


2.2 Territori d'aplicació: La botiga virtual d’ https://www.cancirera.cat està activa pel territori espanyol excepte illes Balears, illes Canàries, Ceuta i Melilla.


2.3 Capacitat per contractar: ​​Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d'edat i tenir capacitat per contractar.


2.4 Acceptació del client: La validació d'una comanda a través del web https://www.cancirera.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web https://www.cancirera.cat o, si ho desitja i demana, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.


2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: PERE CLAPÉS ALEMANY es reserva el dret a fer canvis i / o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s'introduïren una vegada realitzat una comanda, s'aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar la comanda.


3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB https://www.cancirera.cat :


3.1 Publicació de preus: De forma excepcional els preus dels productes mostrats a la nostra web poden ser especificats de manera errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan passi això, i si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè. Per tal d'emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, vostè podrà cancel·lar la seva comanda i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.


3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per part nostra.


Els continguts de l’ https://www.cancirera.cat   estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d'això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Totes les informacions contractuals presents al web es mostren en català i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en un altre idioma sempre indicant-ho abans d'iniciar el procediment de contractació.


3.3 Disponibilitat del/s producte/s: Hi pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes a causa que aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, ens posarem en contacte amb vostè per donar-li a triar entre les següents opcions:


a) elecció d'un producte alternatiu, amb característiques similars al producte a reemplaçar;
b) la comunicació de la seva disponibilitat, per si prefereix esperar que aquest producte torni a estar disponible a la botiga.


Si declina els nostres suggeriments, la comanda relacionada amb aquests productes serà cancel·lada i se li retornarà qualsevol suma que hagués satisfet per aquests.


3.4 Dret d'anul·lació: PERE CLAPÉS ALEMANY es reserva aquesta acció (dret d'anul·lació) de l'enviament d'un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat impostos a tots els productes de https://www.cancirera.cat . Per al cas que es detectés aquesta manca de qualitat, el servei d'Atenció al Client de PERE CLAPÉS ALEMANY li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del grat del client, es procedirà al reintegrament del cost del dit producte.


3.5 Comandes les 24 h, cada dia de l'any: L'horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l'any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les dinou (19) hores, quedant per al dia hàbil següent a Bigues i Riells. Les comandes rebudes durant el cap de setmana seran processats a primera hora del dilluns següent, o primer dia hàbil.


3.6 Frau: Si PERE CLAPÉS ALEMANY sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d'anul·lar la transacció per motius de seguretat.


4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L'usuari per poder accedir als productes oferts pel prestador, s'haurà de donar d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD, detallats en l'Avís legal i Política de privacitat d'aquest lloc web.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent d’aquests, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules que tinguin com a fi, confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:


1. Escollir el producte fent clic, i s'afegirà automàticament al "carret de compra".


2. Si es volen afegir més productes, haurà de seleccionar l'opció "Continuar comprant". Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l'opció d'eliminar del carret de compra. Al carret de compra s'han d'observar els articles, la quantitat, el preu i l'import total. Un cop s'han escollit tots els productes es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d'enviament introduïts.


3. Escollit/s el/s producte/s, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar, per a realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).


4. Es demanarà el registre de l'usuari per a poder realitzar la compra (el registre és gratuït), en el qual s'haurà d'emplenar un formulari de recollida de dades (en el qual haurà d'acceptar la Política de Privadesa i l'Avís Legal i linkear ambdues). Un cop emplenat aquest, rebrà a l'adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre. Si ja estigués registrat, pot accedir a les seves dades fent clic al botó d'usuari ja registrat.

Si us plau, revisi els controls de correu brossa (spam) i de correu no desitjat de la safata d'entrada del correu electrònic i verifiqui sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.


5. Un cop registrat, apareixerà una pantalla d'observacions, on podrà indicar l'horari de lliurament; una casella de verificació que ha de marcar ja que és l'acceptació d'aquestes clàusules generals de contractació i la Política de Privadesa.


6. Per finalitzar el procés, haurà de clicar al botó Finalitzar.


En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l'usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d'error en l'adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar immediatament a l'adreça de correu electrònic que apareixerà a la web per a procedir a l'esmena d'aquest error.

Davant de qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web https://www.cancirera.cat .
PERE CLAPÉS ALEMANY proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre e-mail de contacte admin@cancirera.cat, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui s'haurà de fer càrrec del cost particular d'aquest.
PERE CLAPÉS ALEMANY posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.


5. ENVIAMENT:

Actualment no disposem d'enviament a domicili. 

De moment tenim el servei de Click&Collect: podeu fer la vosta comanda on-line i recollir-la a la botiga en horari d'atenció : de dimarts a divendres de 9h a 13.30h i de 17h a 20h, els dissabtes de 9h a 14h i diumenges i festius de 10h a 14h.  Els dilluns tancat.

Per vacances o altres festius consultar l'horari.


6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga https://www.cancirera.cat inclouen l'IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids excepte error tipogràfic o fi d'existències i en tot cas s'han d'expressar en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s'indiqui expressament el contrari, inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

El pagament realitzat al prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari, així com enviada al costat del producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase d'aquest. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d'alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrat durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si la comanda està o no subjecte a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'Usuari podrà contactar a través del telèfon d'atenció al client del PRESTADOR o via correu electrònic a l'adreça facilitada.


7. FORMES DE PAGAMENT:


Pagament amb targeta de crèdit o dèbit o efectiu: L'operació es formalitza en el moment de la recollida de la comanda a les instal·lacions de PERE CLAPÉS ALEMANY. Només s'accepten targetes Visa i Mastercard. Només s'accepten targetes segures en els quals s'efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur ( "Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode").


8. LLIURAMENT DE COMANDES:


8.1 Direcció de recollida: a la nostra botiga de Bigues al carrer Camí de la Torre, 23 .

L'horari de lliurament de la comanda serà en horari d'atenció al públic: de dimarts a divendres de 9h a 13.30h i de 17h a 20h, els dissabtes de 9h a 14h i diumenges i festius de 10h a 14h.  Els dilluns tancat.

El prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, de manera que no es pot imputar cap responsabilitat en contra del prestador.

PERE CLAPÉS ALEMANY posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins el termini que figura al nostre web a data d'emissió de la confirmació de la comanda.

8.2 Terminis de lliurament: entre 1 i 2 dies, de dilluns a divendres, excepte els artícles que expresament indiquin un termini diferent a la fitxa del producte. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el nostre Servei d'Atenció al Client podrà facilitar-li la informació de disponibilitat i un termini de lliurament.
Si ha sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas podria rebre'ls en diferents dates. Recordeu que davant la falta de disponibilitat d'alguna de les referències en el moment de l'enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment, abans del seu enviament i contactant amb el nostre servei d'Atenció al Client a través de la següent adreça de correu electrònic: admin@cancirera.cat indicant el número de comanda.

8.3 Confirmació de la tramesa: En el moment del lliurament de la comanda al nostre transportista li enviarem confirmació de l'enviament a l'adreça de correu electrònic que hagi facilitat en realitzar la comanda. A la confirmació d'enviament li indicarem el nombre de seguiment corresponent perquè pugui fer el seguiment del mateix a través del web del nostre transportista.

8.4 Danys en el lliurament: Els productes es lliuren en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de detallar aquest fet en el comprovant que signa a PERE CLAPÉS ALEMANY i contactar immediatament amb la nostra línia d'Atenció al client 938.658.880 o al correu electrònic admin@cancirera.cat dins de les 24 h següents a la recepció, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

Un comprovant de lliurament sense cap ressenya de danys equival a un producte amb l'embalatge en perfectes condicions. Igualment, si es detecten danys en el producte un cop obert el paquet, estant l'embalatge en perfectes condicions, el client disposa de 24 h des de la recepció per contactar amb la nostra línia d'Atenció al Client 938.658.880 o al correu electrònic admin@cancirera.cat . Transcorregudes 24 h del lliurament no s'acceptaran reclamacions per danys en el producte.


9. DRET DE DESISTIMENT:


9.1 Dret de desistiment: L'Usuari té 14 dies naturals, comptats a partir de la data del producte, per a la devolució del mateix (art. 71 Llei 3/2014, de 27 de març). Si no queda satisfet amb el producte o qualsevol dels productes de la seva comanda, que no sigui perible, podrà exercir el seu dret de desistiment, omplint el formulari annex a aquestes condicions, amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l'import del/dels producte/s dins el termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte.

Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l'enviament seran assumits per part de l'USUARI. El producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

Li oferirem un número de devolució i instruccions per al procediment de devolució. Ens haurà de remetre el formulari a través del mail admin@cancirera.cat o per correu postal, sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d'aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del/dels productes per motius tècnics subjectes a la garantia d'aquest/s producte/s.

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els quals li va ser entregat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus, i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a l'adreça que li hem facilitat.
És recomanable la devolució en el seu embalatge original, en cas que no sigui possible, el producte patirà una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l'embalatge i protecció del / s productes que envia així com de les despeses derivades de l'enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins el termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de cap desgast i complint amb els requisits que estableix aquest apartat, amb el número de devolució que li haurem facilitat, li reemborsarem l'import total de la compra.

Recordeu que en qualsevol cas la devolució del producte ha d'incloure:


- Nombre de devolució proporcionat

- Número de comanda

- Data de compra i d'exercici del desistiment


Informació d'interès (opcional):

- Motius de la devolució

- Informació que cregui necessària o d'interès per a tramitar la devolució.


9.2 Devolució de producte defectuós: l'usuari ha d'informar PERE CLAPÉS ALEMANY de la manca de conformitat amb el producte en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'aquesta. En el cas que el producte sigui defectuós d'origen, ha d'enviar un correu electrònic a admin@cancirera.cat amb el número de comanda i explicant el motiu de la devolució. El nostre servei d'Atenció al Client contactarà amb vostè. A través de correu electrònic o trucada telefònica indicant-li com procedir per a l'enviament del producte defectuós i proporcionant un nombre de devolució.
S'haurà de retornar el/s producte/s de la comanda a l'adreça que li facilitarem amb tots els elements amb què va ser lliurat en perfectes condicions, sense danys ni marques que denoten un ús no adequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia d’aquests.
Un cop el producte defectuós sigui rebut complint amb aquests requisits i es comprovi que el/s producte/s compten amb algun defecte de fàbrica ens posarem en contacte amb vostè. Per gestionar la reparació, substitució, rebaixa o resolució del contracte. En qualsevol dels casos anteriors les despeses derivades seran a càrrec de PERE CLAPÉS ALEMANY.


9.3 Devolució de producte no defectuós: Quan el producte no té cap defecte i la seva devolució ha estat motivada per desconeixement o mal ús, PERE CLAPÉS ALEMANY es posarà en contacte amb vostè. Per indicar els passos a seguir per a la recuperació del producte.
Les despeses d'enviament derivades de la devolució d'un producte que no presenta desperfecte o cap defecte a l'usuari aniran a càrrec del client i PERE CLAPÉS ALEMANY no procedirà a aquest enviament fins a haver rebut el pagament per avançat dels costos de transport. La verificació per part de PERE CLAPÉS ALEMANY que el producte fruit de la devolució presenta desperfectes derivats d'un mal ús o protecció deficient durant la tramesa pot suposar l'anul·lació de la Garantia o ocasionar disminució del valor del producte.


9.4 Devolució per error en la comanda per part de PERE CLAPÉS ALEMANY. Quan el producte no es correspongui al de la comanda, a causa d'algun error imputable a l'empresa, l'usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; PERE CLAPÉS ALEMANY es farà càrrec de les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.


9.5 Comprovació de les devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució, a càrrec de PERE CLAPÉS ALEMANY que, una vegada a les seves instal·lacions, ha de verificar que siguin rebuts complint amb tots els requisits que estableix l'apartat 9.1. El no compliment d'aquests requisits pot suposar l'anul·lació de la Garantia o ocasionar disminució del valor del producte.

En cas de faltar algun dels elements, el producte serà retornat al seu domicili amb una nota indicant el contingut que falti.


9.6 El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:


1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

2. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L'embalatge original s'ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l'ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.

3. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s'hagi fet servir.

4. En les aplicacions de programari que siguin directament descarregades a través del portal.

5. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d'aquest dret.


10. REINTEGRAMENTS:

10.1 Reintegrament de les despeses d'enviament: Si sol·licita el reintegrament de les despeses d'enviament de la devolució haurà d'enviar els productes per correu estàndard (carta ordinària). La responsabilitat de l'enviament recau exclusivament en l'empresa de transport o mitjà contractat per a aquest enviament. Les despeses extres derivades de la contractació de serveis de lliurament ràpid aniran a càrrec del client.


10.2 Reemborsament per devolució: Per al cas de devolució, el reemborsament dels imports pagats s'efectuarà a través del mitjà de pagament que es va utilitzar en la compra. PERE CLAPÉS ALEMANY no retornarà l'import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge i accessoris del producte objecte de la devolució o canvi en el nostre magatzem.


10.3 Termini de reemborsament: el reemborsament s'efectuarà en un termini de 15 dies hàbils des de la recepció i verificació de les condicions de la recepció de l'enviament. El termini màxim per realitzar el pagament establert és d'un mes. Per procedir al reintegrament haurà de donar-nos les següents dades:


- nº de devolució

- núm. de factura i demanat

- IBAN + 20 dígits del seu compte bancari.


10.4 PERE CLAPÉS ALEMANY declina el reintegrament de les quantitats si:

- els productes estan usats o deteriorats, o el seu ús ha excedit a la seva naturalesa.

- als productes els falta algun element.


11. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POST-VENDA:

11.1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s'indiqui el contrari en la seva descripció.

Tots els productes compten amb un període de garantia de 2 anys, d'acord amb els criteris i condicions que descriu l'Llei 3/2014, de 27 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementària, llevat de casos excepcionals en els quals pot ser de diferent durada.

En cas que la Llei de Garanties de Venda de béns de consum (23/2003, de 10 de Juliol) estableixi que el producte ha de ser enviat al fabricant per gestionar aquesta garantia, l'equip de PERE CLAPÉS ALEMANY li indicarà com procedir a través de correu electrònic o trucada telefònica. En aquests casos, PERE CLAPÉS ALEMANY no es fa responsable de com el fabricant tramita la garantia d'aquest producte.


1. Excepte prova en contrari, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun d'ells no sigui aplicable:

a) S'ajusten a la descripció realitzada per PERE CLAPÉS ALEMANY.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de PERE CLAPÉS ALEMANY en el moment de la subscripció del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d'aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per PERE CLAPÉS ALEMANY.

e) PERE CLAPÉS ALEMANY descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant d’aquests, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.


2. La manca de conformitat que resulti d'una incorrecta instal·lació del producte s'equipararà a la falta de conformitat del mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi estat realitzada per PERE CLAPÉS ALEMANY o sota la seva responsabilitat, o per l'USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d'instal·lació.


3. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l'Usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la subscripció del contracte o que tinguin l'origen en materials subministrats per l'Usuari.


11.2 Productes defectuosos: En cas de producte defectuós, PERE CLAPÉS ALEMANY haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui), gestions que seran gratuïtes per a l'usuari. PERE CLAPÉS ALEMANY respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament, sempre que informe PERE CLAPÉS ALEMANY de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.


11.3 Supòsits d'anul·lació de garantia: La garantia no s'aplica en els supòsits següents:


- Deteriorament creat per adaptacions, ajustaments o modificacions realitzades sobre un producte sense acord escrit amb el fabricant,

- Despeses relatives al manteniment, reparació o canvi per peces per desgast normal,
- Avaries i deteriorament d'accessoris,

- Deteriorament creat per una mala utilització del producte, ús inadequat, no respecte cap a les instruccions d'ús pel que fa a la seva utilització i manteniment o una instal·lació inadequada,

- Danys generats per persones no acreditades o l'usuari,

- Danys causats per accidents, llamps, inundacions, incendis o qualsevol altra causa que no sigui responsabilitat del fabricant,

- Danys causats per una fallada del sistema en què el producte pugui estar incorporat,
- Si el model o el número de sèrie del producte mostrin alguna modificació,

- Ús del producte fora del marc familiar i privat, per exemple en l'ús professional intensiu, o

- Productes ja reparats per Serveis de Reparació aliens a PERE CLAPÉS ALEMANY


11.4 Substitució d'un producte irreparable: En el cas que el producte sigui considerat irreparable o el cost de la reparació sigui desproporcionat respecte al seu valor, se substituirà per un altre exactament igual. Si no és possible això últim, li oferirem un producte de característiques idèntiques o superiors.

La substitució del seu producte donarà per conclòs el seu contracte de compravenda i extensions de garantia si n'hi ha, ja que en adquirir el seu nou producte aquest es beneficiarà d'un nou contracte en tractar-se d'una nova compra.


12. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (Online Dispute RESOLUTION)

D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


13. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.


14. Llei aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l'usuari (si és persona física).

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.


15. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.


A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, que pot sol·licitar trucant al telèfon d'Atenció al Client 938.658.880 o mitjançant el nostre formulari de contacte.